Geplaatst op

Vogelgriep

Besmetting en verschijnselen vogelgriep

Update December 2020: Het vogelgriepvirus is Nederland binnenkomen door waarschijnlijk trekvogels. Besmette dieren worden ziek en gaan vaak dood. Het risico dat mensen worden besmet met het vogelgriepvirus is zeer klein. Waarschijnlijk blijft de ophok / afschermplicht voor particulieren van kracht tot eind maart 2021 .

Heeft u vragen of het vogelgriep virus app gerust 085 0041 559

Besmetting vogelgriep

Vogels kunnen vogelgriep oplopen via:

  • direct contact tussen (wilde) vogels. Besmette vogels verspreiden het virus via luchtwegen, oogvocht en mest;
  • besmet materiaal zoals voer, kratten en transportmiddelen;
  • mensen die door hun schoenen of kleding in contact zijn geweest met het virus;
  • stof uit een besmette stal (die door de lucht wordt verspreid).

Het vogelgriepvirus kan Nederland binnenkomen door import van levende besmette vogels. Ook verspreiding via trekvogels vormt een risico.

Ziekteverschijnselen vogelgriep

De meeste vogelgriepvirussen zijn van de milde variant. Dieren die besmet zijn met de milde variant van het virus vertonen nauwelijks ziekteverschijnselen. Toch is bestrijding van deze variant noodzakelijk. De milde variant kan veranderen in de zeer besmettelijke variant van het vogelgriepvirus. Deze variant is zeer besmettelijk voor dieren.

Dieren die besmet zijn met deze variant van het virus worden ziek en gaan vaak dood. Op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) leest u meer over de preventie en bestrijding van vogelgriep.

Risico’s voor de mens

Het risico dat het in Europa heersende vogelgriepvirus H5N8 overgaat van dier naar mens is zeer klein.

Landelijke maatregelen vogelgriep

In Nederland is in oktober 2020 bij wilde vogels en bedrijven die commercieel pluimvee houden vogelgriep ontdekt. Bij de wilde vogels die gevonden zijn gaat het om het zeer besmettelijke type H5N8. In het geval van de bedrijven gaat het om een variant van H5 maar is nog niet duidelijk welke. De Rijksoverheid heeft maatregelen genomen om verspreiding van het virus te voorkomen. En om het risico op besmetting tegen te gaan. Rondom de besmette bedrijven gelden aanvullende maatregelen.

Vooral risico’s bij pluimvee, watervogels en loopvogels

Vooral pluimvee, watervogels en loopvogels zijn een risico voor de verspreiding van vogelgriep naar commerciële pluimveebedrijven.

Ophokplicht en afschermplicht

In heel Nederland geldt een ophok- en afschermplicht voor risicovogels zoals pluimvee, watervogels en loopvogels. Dit geldt voor:

  • bedrijven die vogels houden voor de productie van vlees en eieren;
  • bedrijven die vogels fokken die in het wild worden uitgezet.

Dat betekent dat deze bedrijven hun dieren binnen moeten houden.

Meldplicht

Voor houders van leghennen, vermeerderingsdieren en vleeskuikens geldt een aangescherpte meldplicht, zij moeten eerder melding maken bij de NVWA van uitval van dieren. Hierdoor kunnen besmettingen met vogelgriep eerder aan het licht komen en wordt het risico op verspreiding kleiner. Besmettingen met vogelgriep komen vaak aan het licht doordat de houder melding maakt van ziekteverschijnselen die specifiek zijn voor HPAI. Een besmetting met geen of weinig verschijnselen kan met deze aangescherpte meldingsplicht eerder ontdekt worden.

Bij dieren die ouder zijn dan 10 dagen, moet nu een melding gedaan worden als 2 dagen achter elkaar, 3x meer dieren dood gaan dan dat er gemiddeld dood gaan op een dag.

Onder normale omstandigheden zijn houders van leghennen, vermeerderingsdieren of vleeskuikens verplicht melding te maken bij de NVWA wanneer er sterfte is onder dieren die 10 dagen of ouder zijn, van 0,5% of meer per koppel, per dag. Ook moet de houder een dierenarts raadplegen als dieren symptomen vertonen die niet specifiek zijn voor HPAI, maar waarbij niet kan worden uitgesloten dat het niet gaat om een besmetting met deze ziekte.

Hobbyvogels, dierentuinen en kinderboerderijen

Eigenaren van hobbyvogels, die als risicovogel (zoals pluimvee, watervogels en loopvogels) zijn genoemd, moeten voorkomen dat de dieren in contact komen met wilde (water)vogels of met vogelpoep. Bijvoorbeeld door de dieren onder te brengen in een ren of volière. Dit geldt ook voor dierentuinen en kinderboerderijen.

Bezoekersregeling

De bezoekersregeling geldt voor alle houders van risicovogels zoals pluimvee, watervogels en loopvogels. Dit betekent dat een lijst met bezoekers en contactgegevens moet worden bijgehouden. Voor personeel geldt dat zij de stal mogen bezoeken als zij het hygiëneprotocol naleven. En als zij in de 72 uur voorafgaand geen ander bedrijf met commercieel gehouden gevogelte hebben bezocht. Voor dierenartsen geldt de 72-uur regel niet.

Verbod op tentoonstellen pluimvee en watervogels

Het verbod op tentoonstellingen geldt op landelijk niveau alleen voor risicovogels zoals pluimvee, watervogels en loopvogels.

Hygiënemaatregelen tegen vogelgriep

Voor het bezoek aan commerciële pluimveebedrijven blijft een ‘nee, tenzij’-principe gelden. Dat betekent dat bezoekers van stallen met commercieel gehouden gevogelte de stal niet in mogen. Tenzij ze zich houden aan een streng hygiëneprotocol.

Ook voor bezoekers van het erf van een commercieel pluimveebedrijf blijft een hygiëneprotocol van kracht. De hygiënemaatregelen verkleinen de insleep van allerlei ziektes in de stal.